Jaarverslaggeving

RJk-Afdeling A – € 35,00 (excl. BTW)

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen)
Afdeling A Algemeen.

De training is als volgt opgebouwd:
A1 Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten
A2 Verwerking en waardering
A3 Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel
A4 gebeurtenissen na balansdatum
A6 Openbaarmaking
A8 Winstbestemming en verwerking van het verlies.

Deze training betreft een e-learning en bevat vragen en antwoorden met daarbij uitgebreide feedback bij de gegeven antwoorden. De casussen zijn ondermeer ontleend aan consultaties en vragen die bij ons zijn ingediend door diverse accountantskantoren. De deelnemer ontvangt bij een voldoende resultaat een deelnamecertificaat.

RJk-Afdeling B – € 35,00 (excl. BTW)

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen)
Afdeling B – jaarrekening.

De training gaat in op de diverse onderdelen van afdeling B van de RjK en bevat diverse praktijksituaties die in de toets aan de orde komen.

Deze training betreft een e-learning en bevat vragen en antwoorden met daarbij uitgebreide feedback bij de gegeven antwoorden. De casussen zijn ondermeer ontleend aan consultaties en vragen die bij ons zijn ingediend door diverse accountantskantoren. De deelnemer ontvangt bij een voldoende resultaat een deelnamecertificaat.

RJ-toepassing in de praktijk – € 99,00 (excl. BTW)

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (middelgroot en groot)

Alle RJ’s komen ad random aan bod. De RJ-toets bestaat uit 40 vragen.

Deze training betreft een e-learning met daarin toepassingsgerichte vragen over de gehele RJ. Middels uitgebreide antwoorden op de gegeven response door de deelnemer, wordt inzicht gegeven in de onderwerpen die goed en minder goed scoren.

Fusies en overnames – € 69,00 (excl. BTW)

Richtlijn 216 uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (middelgroot en groot)

De genoemde onderwerpen komen aan de orde aan de hand van casuïstiek met uitgebreide feedback.

Deze training bevat praktijkcasuïstiek ten aanzien van fusies, overnames en transacties onder gemeenschappelijke leiding.

RJk-Afdeling M – € 35,00 (excl. BTW)

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen)
Afdeling M – Microrechtspersonen.

In deze training zijn de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen) aan de orde, specifiek Afdeling M Microrechtspersonen. De RJk is opgesteld uitgaande van de veronderstelde informatiebehoeften die bij gebruikers van jaarrekeningen van kleine rechtspersonen aanwezig zijn. In deze e-learning wordt eveneens ingegaan op het toepassen van fiscale grondslagen bij microrechtspersonen (afdeling D.3.1 Handreiking). Behandeling vindt plaats aan de hand van opgaves met uitgebreide feedback bij de gegeven antwoorden.

Verwacht aanbod

RJk-Afdeling C1 – € 35,00 (excl. BTW)

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen)
Afdeling C1 – jaarrekening.

De training gaat in op de diverse onderdelen van afdeling C1 van de RjK en bevat diverse praktijksituaties die in de toets aan de orde komen.

Deze training betreft een e-learning en bevat vragen en antwoorden met daarbij uitgebreide feedback bij de gegeven antwoorden. De casussen zijn ondermeer ontleend aan consultaties en vragen die bij ons zijn ingediend door diverse accountantskantoren. De deelnemer ontvangt bij een voldoende resultaat een deelnamecertificaat.

Verwachte publicatiedatum:
15 november 2021

Klik op een training om je aan te melden!

Voor meer informatie of vragen:
Mocht je meer informatie wensen over onze trainingen of heb je vragen over een training, stuur dan een e-mail met je vraag of verzoek naar trainingen@vna-aa.nl. Ook kun je met ons telefonisch contact opnemen:

Technische ondersteuning:06 57 01 50 84Annewieke Sukking
Inhoudelijke ondersteuning:06 57 04 43 92Alex Boxum