Jaarverslaggeving

VERWACHT: Onderhanden projecten in de samenstelpraktijk

Deze module behandelt aan de hand van praktijkvoorbeelden, samengevatte theorie en een toets met uitgebreide feedback en uitleg het onderwerp onderhandenprojecten in de samenstellingsopdrachten.

Met het volgen van deze module is ongeveer 2 uur gemoeid. De deelnemer verdiept en verbreedt de kennis van dit onderwerp en oefent met het onderwerp in praktijksituaties.

VERWACHT: De zuivere personal holding

Voor zuivere personal holdings geldt een vrijstelling voor het moeten opmaken van een geconsolideerde jaarrekening. Echter wanneer is sprake van een dergelijke holding? En wat betekent de vrijstelling precies?

Met het volgen van deze module is ongeveer 1 uur gemoeid. De deelnemer verdiept en verbreedt de kennis van dit onderwerp en oefent met het onderwerp in praktijksituaties.

RJk-Afdeling A – € 35,00 (excl. BTW)

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen)
Afdeling A Algemeen.

De training is als volgt opgebouwd:
A1 Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten
A2 Verwerking en waardering
A3 Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel
A4 gebeurtenissen na balansdatum
A6 Openbaarmaking
A8 Winstbestemming en verwerking van het verlies.

Deze training betreft een e-learning en bevat vragen en antwoorden met daarbij uitgebreide feedback bij de gegeven antwoorden. De casussen zijn ondermeer ontleend aan consultaties en vragen die bij ons zijn ingediend door diverse accountantskantoren. De deelnemer ontvangt bij een voldoende resultaat een deelnamecertificaat.

RJk-Afdeling B – € 35,00 (excl. BTW)

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen)
Afdeling B – jaarrekening.

De training gaat in op de diverse onderdelen van afdeling B van de RjK en bevat diverse praktijksituaties die in de toets aan de orde komen.

Deze training betreft een e-learning en bevat vragen en antwoorden met daarbij uitgebreide feedback bij de gegeven antwoorden. De casussen zijn ondermeer ontleend aan consultaties en vragen die bij ons zijn ingediend door diverse accountantskantoren. De deelnemer ontvangt bij een voldoende resultaat een deelnamecertificaat.

RJk-Afdeling C – € 35,00 (excl. BTW)

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen)
Afdeling C – jaarrekening.

De training gaat in op de diverse onderdelen van afdeling C van de RjK en bevat diverse praktijksituaties die in de toets aan de orde komen.

Deze training betreft een e-learning en bevat vragen en antwoorden met daarbij uitgebreide feedback bij de gegeven antwoorden. De casussen zijn onder meer ontleend aan consultaties en vragen die bij ons zijn ingediend door diverse accountantskantoren. De deelnemer ontvangt bij een voldoende resultaat een deelnamecertificaat.

RJk-Afdeling M – € 35,00 (excl. BTW)

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen)
Afdeling M – Microrechtspersonen.

In deze training zijn de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen) aan de orde, specifiek Afdeling M Microrechtspersonen. De RJk is opgesteld uitgaande van de veronderstelde informatiebehoeften die bij gebruikers van jaarrekeningen van kleine rechtspersonen aanwezig zijn. In deze e-learning wordt eveneens ingegaan op het toepassen van fiscale grondslagen bij microrechtspersonen (afdeling D.3.1 Handreiking). Behandeling vindt plaats aan de hand van opgaves met uitgebreide feedback bij de gegeven antwoorden.

RJ-toepassing in de praktijk editie 2020 – € 99,00 (excl. BTW)

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (middelgroot en groot)

Alle RJ’s komen ad random aan bod. De RJ-toets bestaat uit 20 vragen.

Deze training betreft een e-learning met daarin toepassingsgerichte vragen over de gehele RJ. Middels uitgebreide antwoorden op de gegeven response door de deelnemer, wordt inzicht gegeven in de onderwerpen die goed en minder goed scoren.

Fusies en overnames – € 69,00 (excl. BTW)

Richtlijn 216 uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (middelgroot en groot)

Onderwerpen die zoal aan de orde komen in deze e-learning zijn:

  • de definitie van een overname;
  • de bepaling van de overnamedatum;
  • verwerking van een overname volgens purchase accounting;
  • overnames onder gemeenschappelijke leiding;
  • de bepaling en verwerking van goodwill.

Deze training bevat praktijkcasuïstiek ten aanzien van fusies, overnames en transacties onder gemeenschappelijke leiding.

Klik op een training om je aan te melden!

Voor meer informatie of vragen:
Mocht je meer informatie wensen over onze trainingen of heb je vragen over een training, stuur dan een e-mail met je vraag of verzoek naar trainingen@vna-aa.nl. Ook kun je met ons telefonisch contact opnemen:

Technische ondersteuning:06 57 01 50 84Annewieke Sukking
Inhoudelijke ondersteuning:06 57 04 43 92Alex Boxum