Verordening inzake onafhankelijkheid

VERWACHT: ViO in de praktijk – € 118,00 (excl. BTW)

Deze module gaat aan de hand van voorbeelden, en toepassingsgerichte toetsvragen specifiek in op de bedreigingen en de te treffen waarborgen die voortvloeien uit het verrichten van overige dienstverlening naast een assurance-opdracht (primair de artikelen 18 t/m 20 ViO)

ViO voor de assurancepraktijk, module 1 – € 59,00 (excl. BTW)

Module 1 is een inleiding op de ViO waarin wordt uitgelegd welke begrippen centraal staan en wanneer de ViO van toepassing is. Tevens wordt ingegaan op het begrip onafhankelijkheid en de wijze waarop dit zich kan manifesteren.

De training bestaat uit praktijk-voorbeelden, samenvattingen van de wetgeving en een toets met uitgebreide feedback. Bij een voldoende resultaat op de toets ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat. De training is specifiek bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in de assurance praktijk.

ViO voor de assurancepraktijk, module 2 – € 118,00 (excl. BTW)

In module 2 wordt ingegaan op het begrip overige dienstverlening en de mogelijke bedreigingen die deze hebben op de onafhankelijkheid. Tevens wordt ingegaan op bedreigingen door vergoedingen, langdurige betrokkenheid en maatregelen die tegen bedreigingen van de onafhankelijkheid kunnen worden genomen.

De training bestaat uit praktijk-voorbeelden, samenvattingen van de wetgeving en een toets met uitgebreide feedback. Bij een voldoende resultaat op de toets ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat. De training is specifiek bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in de assurance praktijk.

ViO voor de assurancepraktijk, module 3 – € 118,00 (excl. BTW)

In de derde en laatste module worden de resterende regels besproken zoals financiële belangen, nevenfuncties en juridische procedures. Tevens wordt er een samenvatting gegeven van de eerste twee modules.

De training bestaat uit praktijk-voorbeelden, samenvattingen van de wetgeving en een toets met uitgebreide feedback. Bij een voldoende resultaat op de toets ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat. De training is specifiek bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in de assurance praktijk.

ViO voor accountants in de non assurancepraktijk module 1 – vernieuwd – € 59,00 (excl. BTW)

Module 1 is een inleiding op de ViO waarin wordt uitgelegd welke begrippen centraal staan en wanneer de ViO van toepassing is. Tevens wordt ingegaan op het begrip onafhankelijkheid en de wijze waarop dit zich kan manifesteren

De training bestaat uit praktijk-voorbeelden, samenvattingen van de wetgeving en een toets met uitgebreide feedback. Bij een voldoende resultaat op de toets ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat. De training is specifiek bedoeld voor accountants en andere beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn in de non-assurance praktijk en dus niet primair verantwoordelijk zijn voor borging van de ViO op opdrachtniveau maar wel overige werkzaamheden verrichten voor assurance klanten en derhalve potentiele bedreigingen moeten (her-) kennen.

ViO voor accountants in de non assurancepraktijk module 2 – vernieuwd € 118,00 (excl. BTW)

In module 2 wordt ingegaan op het begrip overige dienstverlening en de mogelijke bedreigingen die deze hebben op de onafhankelijkheid. Tevens wordt ingegaan op bedreigingen door vergoedingen en maatregelen die tegen bedreigingen van de onafhankelijkheid kunnen worden genomen.

De training bestaat uit praktijk-voorbeelden, samenvattingen van de wetgeving en een toets met uitgebreide feedback. Bij een voldoende resultaat op de toets ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat. De training is specifiek bedoeld voor accountants die werkzaam zijn in de non-assurance praktijk en dus niet primair verantwoordelijk zijn voor borging van de ViO op opdrachtniveau maar wel overige werkzaamheden verrichten voor assurance klanten en derhalve potentiele bedreigingen moeten (her-) kennen.

ViO voor accountants in de non assurancepraktijk module 3 – vernieuwd € 118,00 (excl. BTW)

In de derde en laatste module worden de resterende regels besproken zoals financiële belangen, nevenfuncties en juridische procedures. Tevens wordt er een samenvatting gegeven van de eerste twee modules.

De training bestaat uit praktijk-voorbeelden, samenvattingen van de wetgeving en een toets met uitgebreide feedback. Bij een voldoende resultaat op de toets ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat. De training is specifiek bedoeld voor accountants die werkzaam zijn in de non-assurance praktijk en dus niet primair verantwoordelijk zijn voor borging van de ViO op opdrachtniveau maar wel overige werkzaamheden verrichten voor assurance klanten en derhalve potentiele bedreigingen moeten (her-) kennen.

ViO voor niet-accountants in de non assurancepraktijk module 2 – € 118,00 (excl. BTW)

In module 2 wordt ingegaan op het begrip overige dienstverlening en de mogelijke bedreigingen die deze hebben op de onafhankelijkheid. Tevens wordt ingegaan op bedreigingen door vergoedingen en maatregelen die tegen bedreigingen van de onafhankelijkheid kunnen worden genomen.

De training bestaat uit praktijk-voorbeelden, samenvattingen van de wetgeving en een toets met uitgebreide feedback. Bij een voldoende resultaat op de toets ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat. De training is specifiek bedoeld voor niet accountants die werkzaam zijn in de non-assurance praktijk en dus niet primair verantwoordelijk zijn voor borging van de ViO op opdrachtniveau maar wel overige werkzaamheden verrichten voor assurance klanten en derhalve potentiele bedreigingen moeten (her-) kennen. Met niet accountants worden bijvoorbeeld bedoeld: belastingadviseurs, juristen en salarisadministrateurs.

ViO voor niet-accountants in de non assurancepraktijk module 3 – € 118,00 (excl. BTW)

In de derde en laatste module worden de resterende regels besproken zoals financiële belangen, nevenfuncties en juridische procedures. Tevens wordt er een samenvatting gegeven van de eerste twee modules.

De training bestaat uit praktijk-voorbeelden, samenvattingen van de wetgeving en een toets met uitgebreide feedback. Bij een voldoende resultaat op de toets ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat. De training is specifiek bedoeld voor niet accountants die werkzaam zijn in de non-assurance praktijk en dus niet primair verantwoordelijk zijn voor borging van de ViO op opdrachtniveau maar wel overige werkzaamheden verrichten voor assurance klanten en derhalve potentiele bedreigingen moeten (her-) kennen. Met niet accountants worden bijvoorbeeld bedoeld: belastingadviseurs, juristen en salarisadministrateurs.