Wet ter voorkoming van Witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)

VERWACHT: Het herkennen van ongebruikelijke transacties en het meldingenproces

Het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties is een belangrijk onderwerp binnen de Wwft. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, samengevatte theorie en een toets met uitgebreide feedback en uitleg oefent de deelnemer met deze wetgeving.

Met het volgen van deze module is ongeveer 2 uur gemoeid.

NIEUW: Wwft nulmeting – € 59,00 (excl. BTW)

De module bevat een dwarsdoorsnede van de Wwft; aan de hand van praktijkvragen wordt de deelnemer gevraagd naar kennis van de Wwft en wordt het kunnen toepassen van deze kennis getoetst.

Na de gegeven antwoorden krijgt de deelnemer uitgebreide feedback en uitleg bij de gegeven antwoorden. Wilt u van nieuwe medewerkers (met ervaring) ook graag weten hoe het is gesteld met hun Wwft kennis? Dan is deze module ook interessant. U kunt deze module ter beschikking stellen aan afzonderlijke disciplines binnen uw kantoor. Wij verzorgen een analyse (geanonimiseerd) van de kennisleemtes die u in staat stelt bij te sturen daar waar het meeste behoefte aan bijsturing bestaat.

Tijdsinschatting circa anderhalf uur.

NIEUW: Wwft Cliëntenonderzoek – € 69,00 (excl. BTW)

In deze module staat een belangrijk onderdeel van de Wwft centraal; namelijk het cliëntenonderzoek. Deze module bestaat onder meer uit praktijkvoorbeelden, videofragmenten en een toets met uitgebreide feedback bij de gegeven antwoorden.

Aan de orde komen deelonderwerpen als:

 • UBO
 • PEP
 • Risico-analyse en de bijbehorende vormen van cliëntenonderzoek
 • Landenrisico en oplossingen
 • Inhoud van verscherpt cliëntenonderzoek
 • etc.

De deelnemer verdiept en verbreedt zijn of haar kennis en oefent in het toepassen van de wet- en regelgeving in diverse veel voorkomende praktijksituaties.

De module duurt ongeveer 2 uur.

Wwft in de praktijk e-learning – € 79,00 (excl. BTW)

In deze e-learning staat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) centraal. Met behulp van 20 meerkeuzevragen worden belangrijke onderdelen van deze wet aan de orde gesteld. Elke vraag is voorzien van uitgebreide uitleg en feedback op de antwoordopties.

Onderwerpen die zoal aan de orde komen in deze e-learning zijn:

 • Wat is witwassen? en actualiteiten rondom dit begrip
 • (Recente) wijzigingen in de Wwft, waaronder: aanscherpingen cliëntonderzoek.
 • Het toepassen van het begrip PEP in de praktijk
 • Verplichtingen ten aanzien van identificatie en verificatie (wanneer wel en hoe?)
 • Wat is verscherpt cliëntonderzoek en hoe voer ik dat uit?
 • Het wegen van enkele praktijksituaties in relatie tot wel/ niet melden.

De training bestaat uit een toets met praktijksituaties en een uitgebreide feedback op de gegeven antwoorden. De deelnemer ontvangt bij een voldoende resultaat een deelnamecertificaat. De training is breed opgezet voor ervaren medewerkers die in de praktijk te maken hebben met de Wwft.

Wwft in de praktijk online learning – €149,00 (excl. BTW)

In deze online learning wordt behandeld wat witwassen is en actualiteiten rondom dit begrip. Verder worden de recente wijzigingen in de Wwft behandeld waaronder:

 • Aanscherpingen cliëntonderzoek.
 • Het begrip PEP in de praktijk
 • Verplichtingen ten aanzien van identificatie en verificatie

De training bestaat uit praktijk-voorbeelden, samenvattingen van de wetgeving en een toets met uitgebreide feedback. De deelnemer ontvangt bij een voldoende resultaat een deelnamecertificaat. De training is breed opgezet voor ervaren medewerkers die in de praktijk te maken hebben met de Wwft.

Kennismaken met de Wwft – €59,00 (excl. BTW)

Deze module behandeld aan de hand van voorbeelden, en toepassingsgerichte toetsvragen de basis beginselen van de Wwft. Deze cursus is specifiek bedoeld voor minder ervaren medewerkers. De deelnemer ontvangt bij een voldoende resultaat een deelnamecertificaat.

Voor meer informatie of vragen:
Mocht je meer informatie wensen over onze trainingen of heb je vragen over een training, stuur dan een e-mail met je vraag of verzoek naar trainingen@vna-aa.nl. Ook kun je met ons telefonisch contact opnemen:

Technische ondersteuning:06 57 01 50 84Annewieke Sukking
Inhoudelijke ondersteuning:06 57 04 43 92Alex Boxum