2 maart 2021, Teams – Compliance bijeenkomst

Compliance bijeenkomst

Prijs:€ 235,00 (excl. btw)
Prijs V&A relaties:€ 210,00 (excl. btw)
Jaar abonnement€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Abonnement (relaties)€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Cursusnummer:2021001
Datum en locatie:2 maart 2021 – via Teams
Tijd:14.15-17.30 uur
Niveau:Basis en gevorderd
Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
Kennisgebied:Controle, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

Inhoud V&A Compliance Community 2 maart 2021

“De compliance officer en opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen”.

De opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) wordt vaak gezien als ‘het slot op de deur’. Een maatregel die- als het goed is- kwaliteitsverhogend werkt. Van belang is dus een goed OKB-proces en een focus op de juiste elementen tijdens de OKB.

Hoe richt je een dergelijk proces goed in? Wat zijn belangrijke onderwerpen tijdens OKB’s (bijvoorbeeld: wat zijn de actualiteiten qua verslaggeving en NV COS) en wat is de rol van de compliance officer hierbij? Deze en aanverwante onderwerpen komen aan de orde, tijdens de compliance bijeenkomst.

Mocht u op voorhand vragen hebben of onderwerpen ten aanzien van OKB’s of het OKB-proces graag behandeld willen hebben, dan kunt u deze kenbaar maken door het sturen van een e-mail aan alex@vna-aa.nl.

Voor wie is de V&A Compliance Community interessant?

De primaire doelgroep voor de V&A Compliance Community is (plv) Compliance officers van accountantskantoren. Gedurende een jaarcyclus komen onderwerpen voorbij die zowel audit- als non-audit gerelateerd zijn. Een aantal onderwerpen is zeker ook interessant voor bestuurders (bijvoorbeeld gerelateerd aan de 53 maatregelen, de MCA- en CTA-rapporten) en vaktechnisch geïnteresseerden.

Tijdens de V&A Compliance Community inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


Wat is de opzet van de V&A Compliance Community?

De coördinatie van de V&A Compliance Community ligt bij ons. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van de V&A Compliance Community is steeds om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet.

Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van de V&A Compliance Community zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Corona

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot corona achten wij het nog niet verantwoord om bij elkaar te komen in een klassikale setting. Om deze reden kiezen wij er vooralsnog voor om de bijeenkomst via Teams te laten plaatsvinden. Vanzelfsprekend streven wij ernaar om de interactiviteit en de onderlinge gedachtewisseling zoveel mogelijk te stimuleren.

De gegevens:

Datum2 maart 2021
Inloop14.15 uur
Aanvang14.30 uur
Einde17.30 uur
LocatieTeams
PrijsDe vergoeding voor deze bijeenkomst is € 235 excl. BTW en voor relaties van V&A: € 210 excl. BTW. Mocht u onverhoopt de bijeenkomst niet kunnen bijwonen, dan kunt u een collega de bijeenkomst laten bijwonen.  
AanmeldingGraag uiterlijk 20 februari 2021, via het formulier hieronder of via een e-mail aan info@vna-aa.nl  

 Wanneer de Corona-maatregelen het weer mogelijk maken de training in Bunnik te organiseren, is er na afloop van elke bijeenkomst gelegenheid in ontspannen sfeer met een hapje en een drankje na te praten.

Docent(en)

Inleider bij deze bijeenkomst is Marc-Jan Zwaneveld RA. Hij is als senior-consultant verbonden aan V&A. Marc-Jan voert vele OKB’s uit per jaar en heeft als consultant van diverse accountantskantoren veel ervaring opgedaan met de actualiteiten in de NV COS en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Locatie

De bijeenkomst wordt gehouden via Teams. 

Inschrijven

    Factuuradres