20 september 2022, Bunnik – Compliance community

Compliance community

Prijs:€ 235,00 (excl. btw)
Prijs V&A relaties:€ 210,00 (excl. btw)
Jaar abonnement€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Abonnement (relaties)€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Cursusnummer:2022003
Datum en locatie:20 september 2022 Locatie 78, Bunnik
Tijd:14.15-17.30 uur
Niveau:Basis en gevorderd
Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Overheids accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
Kennisgebied:Controle, Bestuurlijke informatie voorziening, Externe verslaggeving, Corporate governance, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

Inhoud V&A Compliance Community 20 september 2022

Voor deze bijeenkomst wordt het onderwerp zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Desgewenst kunt u uw eigen casus of vraag insturen, zodat deze (geanonimiseerd) behandeld gaat worden tijdens de bijeenkomst.

Voor wie is de V&A Compliance Community interessant?

De primaire doelgroep voor de V&A Compliance Community is (plv) Compliance-officers van accountantskantoren. Gedurende een jaarcyclus komen onderwerpen voorbij die zowel audit als non-audit gerelateerd zijn. Een aantal onderwerpen is zeker ook interessant voor bestuurders (bijvoorbeeld gerelateerd aan de 53 maatregelen) en vaktechnisch geïnteresseerden.

Tijdens de V&A Compliance Community inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


Wat is de opzet van de V&A Compliance Community?

De coördinatie van de V&A Compliance Community ligt bij ons. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van de V&A Compliance Community is steeds om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van de V&A Compliance Community zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Locatie

Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3981 EK BUNNIK, mits de coronamaatregelen dit toelaten.

Bij vragen of opmerkingen, bel of mail gerust.

drs Alex Boxum RA EMITA
Coördinator V&A Compliance Community
E-mail: alex@vna-aa.nl
Telefoon: 06-57044392

    Factuuradres