Steilere leercurve bij combinatie van online en klassikale training

3 oktober 2018 - Steilere leercurve bij combinatie van online en klassikale training

Accountantskantoren hebben te maken met diverse veranderingen in de wet- en regelgeving. Deze veranderingen maken dat ook de handboeken en interne procedures en werkwijzen veranderen. Neem bijvoorbeeld de impact van de Wwft, NVKS en de gewijzigde standaarden COS 3000 en 4400N.

Het is voor veel accountants een uitdaging om alleen al de kennis van deze wijzigingen bij te houden. Laat staan dat die kennis in de praktijk op een goede manier wordt toegepast. Voor kwaliteitsbepalers, compliance officers en bureau’s vaktechniek is daarmee een groot vraagstuk hoe de organisatie als geheel zodanig wordt gefaciliteerd dat de organisatie als geheel op dit punt goed functioneert.

Bij een middelgroot accountantskantoor hebben wij hiervoor – met succes – een oplossing gevonden. Het is een combinatie geworden van online (met inzet van onze applicatie AAA-Learning (Anyhow, Anytime, Anywhere) en klassikale training. Op hoofdlijnen hebben we met een vertegenwoordiging van het kantoor de volgende stappen doorlopen:

 Uitleg van de stapDoelstelling / kenmerken
Stap 1:Een e-learning met daarin praktijkcasuïstiek waarin de belangrijkste wijzigingen in de wet- en regelgeving een rol spelen. De deelnemer leert aan de hand van toepassing in praktijkcasussen de theorie en de wijzigingen hierin goed kennen. 
Stap 2:Na evaluatie van de uitkomsten van stap 1 hebben we een klassikale bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze interactieve sessie komen de onderwerpen aan de orde die als ‘moeilijk’ werden ervaren bij stap 1.Door interactie en het gezamenlijk ‘aan de slag gaan’ met de materie gaat de deelnemer na in hoeverre hij of zij het echt begrijpt. Ook kan verdieping worden aangebracht in de materiekennis. 
Stap 3:Een e-learning met daarin praktijkcasuïstiek waarin wordt getoetst in hoeverre de deelnemer heeft geleerd van de stappen 1 en 2.Aan de hand van andere praktijkcasussen toetst de deelnemer diens kennisontwikkeling en voortgang hierin. 

Uit de rapportages van de scores en de ontwikkeling hierin bleek dat de deelnemers een steilere leercurve ervaren. Door vervolgens in opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen, themagerichte onderzoeken of inspecties achteraf specifieke aandacht te besteden aan de weerslag van de wijzigingen in de dossiers, kan ook naderhand nogmaals worden gemeten in hoeverre de deelnemers het geleerde daadwerkelijk in de praktijk hebben gebracht. 

Voor meer informatie over onze AAA-learning kun je terecht op onze website: https://www.vna-aa.nl/training/e-learning.aspx. Wil je de mogelijkheden verkennen om voor jouw organisatie een programma op maat te maken, neem dan contact op Hoofd Trainingen V&A Alex Boxum (alex@vna-aa.nl of 06 5704 4392).