V&A Nieuws - Nieuwsblog V&A

V&A » Nieuws

Nieuws
Author: Outhands Created: 24-12-2010 15:10
Nieuwsblog V&A
RssIcon
By Outhands on 6-7-2020 13:12

Kennis van de Controlestandaarden is van cruciaal belang voor diverse groepen van accountants:

  • In de eerste plaats natuurlijk openbaar accountants werkzaam in de controlepraktijk;
  • Accountants-in-business die op interimbasis betrokken zijn bij controleopdrachten;
  • Accountants-in-opleiding.
By Outhands on 3-6-2020 08:16

Met ingang van 25 mei 2020 is Annewieke ons team komen versterken als medewerker opleidingen bij V&A. Zij stelt zich graag even voor.

Mijn naam is Annewieke en ik ben geboren en getogen in Zuidlaren (een klein dorp in Drenthe). Sinds 1996 woon ik in Apeldoorn en ben ik getrouwd met Herman. Wij houden van kamperen in Duitsland en Oostenrijk en wandelen graag. Eén van mijn grootste passies is balletles geven aan kinderen.

By Outhands on 27-5-2020 15:13

Nu de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW-regeling bekend is, kunnen accountants zich opmaken voor de controle. Indien blijkt dat de NOW-steun geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald, zouden accountants het nog weleens zwaar kunnen krijgen. Maar je kunt je wel voorbereiden op de druk die daarbij op jou als accountant kan komen te staan.

By Outhands on 25-3-2020 16:34

V&A heeft de afgelopen jaren al veel accountantskantoren ondersteund met diverse e-learning oplossingen. We doen dat onder de naam: AAA-learning. Digitale learnings die Anywhere, Anytime, Anyhow kunnen worden gevolgd. Veelal betrof dit maatwerk: dus trainingen die worden aangepast conform de specifieke behoefte van de afzonderlijke opdrachtgevers. Naast opdrachtgever-specifieke modules, bieden we ook modules aan via open inschrijving. 

By Outhands on 6-1-2020 11:25

Met ingang van de mooie symbolische datum 1 januari 2020 is drs Ernest Ouwejan aangesteld als Director Social Skills. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de directie in vervulling: versteviging van de dienstverlening aan accountants in den brede, de combinatie van vakinhoud (waaronder vaktechniek) en de gedragsmatige aspecten van het accountantsvak. V&A en Ernest werkten al zo’n zeven jaar samen op het gebied van vaardigheidstrainingen. 

 
By Outhands on 18-12-2019 11:22

In de Q4-2019 uitgave van het NBA vaktijdschrift Accountant verscheen een tweetal interviews waaraan dr Niels van Nieuw Amerongen RA van V&A een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Het eerste artikel beschrijft diverse actuele ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden bij de Bureaus Vaktechniek van de grotere kantoren. Daarmee is het ook informatief voor kantoren die overwegen te gaan opschalen en daarmee ook hun Bureau Vaktechniek een verdere boost willen geven.

By Outhands on 26-6-2019 09:43

Met de zomer in het vooruitzicht is het een mooi moment om eens terug te blikken op het achterliggende jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Onderstaand volgt een cocktail van ontwikkelingen. O ja, vergeet ook niet mee te doen met onze prijsvraag (verderop in deze nieuwsbrief).

By Outhands on 11-6-2019 13:12

Voor de verplichte Trainingen Frauderisicofactoren voor openbaar accountants heeft V&A de NBA accreditatie in twee fasen aangevraagd. In fase 1 werd V&A geaccrediteerd voor de basisvariant (zes uur klassikale training). In fase 2 verkregen wij recent ook de accreditatie voor de E-learningvariant (twee uur E-learning, vier uur klassikale training). 

By Outhands on 28-5-2019 10:32

Overeengekomen specifieke werkzaamheden is professioneel maatwerk en tegelijk een gemakkelijk struikelblok. Voor V&A een reden temeer om de Standaard te verwerken in een Online Learning. Theorie en praktijkvoorbeelden in een. Hiermee hopen we bij te dragen aan het voorkomen van pitfalls, en een goede toepassing in de praktijk te realiseren. Met de bijgevoegde link kun je je registreren en direct aan de slag. Link naar COS 4400 Online Learning. Mocht je overwegen om de Online Learning voor een grotere groep in te zetten, neem dan contact op met V&A directeur Trainingen, Alex Boxum: alex@vna-aa.nl of 06-57044392.

By Outhands on 27-5-2019 11:18

Een evenwichtige combinatie van theorie en praktijk vormt de basis van het accountantsberoep. In ons dagelijkse werk voor accountantskantoren helpen we individuele accountants en teams, ondersteunen we vaktechnische- en compliance-afdelingen en denken we mee met kwaliteitsbepalers. Een schone taak, waarin we veel voldoening ervaren. Onze betrokkenheid bij het beroep komt ook tot uitdrukking in onze verbondenheid met hogescholen en universiteiten door het verzorgen van colleges. Maar we proberen ook ons steentje bij te dragen aan kennisontwikkeling. Dat doen we enerzijds door het verzorgen van blogs en andere vaktechnische en praktijkgerichte artikelen, maar anderzijds ook door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

By Outhands on 18-2-2019 09:21

V&A is door de NBA geaccrediteerd om in 2019 de verplichte permanente educatie “Frauderisicofactoren in de praktijk” voor de doelgroep Openbaar Accountants te mogen verzorgen. Eerder in 2017 verzorgden we de training Frauderisicofactoren voor controlerend accountants. De training 2019 is voornamelijk bedoeld voor accountants in de samenstelpraktijk, maar er kunnen ook controlerend accountants bij aanschuiven (openbaar accountants die de training niet in 2017 hebben gevolgd). 

By Outhands on 21-12-2018 11:12

Met het succes van de V&A Compliance Community breidt V&A haar kennisdelingsprogramma uit met een vakinhoudelijke variant: het VTO (VakTechnischOverleg). We gaan op kwartaalbasis bijeenkomsten organiseren, onderscheiden voor de doelgroepen “non-assurance praktijk” (ochtend) en “assurance praktijk” (middag). Deelname staat open voor iedereen die werkzaam is in de accountantspraktijk.

By Outhands on 5-12-2018 10:47

Op 3 december jl heeft de NBA op accountant.nl haar standpunt inzake een specifiek aspect in de Europese regelgeving betreffende Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling gepubliceerd. De kern van het vraagstuk is of de OKB’er (ongeacht of deze intern of extern is ten opzichte van de accountantsorganisatie) moet zijn ingeschreven in het AFM-register als Extern Accountant. V&A heeft deelgenomen aan de ronde tafel bijeenkomst waar de NBA in haar bericht van 3 december jl. naar verwijst. Onze conclusie op basis van (a) diverse gesprekken met de belangrijkste andere externe OKB dienstverleners en cliënten van V&A (afnemers van OKB diensten); (b) de ronde tafel bijeenkomst (met onder meer het Ministerie van Financiën, AFM en SRA);  en (c) op basis van interne beraadslagingen, is dat er geen onderliggend kwaliteitsvraagstuk is over de externe OKB-functie. 

By Outhands on 19-11-2018 14:49

Medio 2018 is de Wwft behoorlijk ingrijpend gewijzigd. Accountants hebben een jaarlijkse scholingsverplichting wat betreft Wwft. Gelet op de consequenties van niet juiste toepassing van de Wwft is dat een extra stimulans voor ons geweest om snel een goede Learning op de markt te brengen. Wij bieden digitale Learning aan in twee varianten

By Outhands on 3-10-2018 12:31

Accountantskantoren hebben te maken met diverse veranderingen in de wet- en regelgeving. Deze veranderingen maken dat ook de handboeken en interne procedures en werkwijzigingen veranderen. Neem bijvoorbeeld de impact van de Wwft, NVKS en de gewijzigde standaarden COS 3000 en 4400N.

 
By Outhands on 5-9-2018 09:56

Een goede presentatie is van cruciaal belang. Op heel veel vlakken, maar in het bijzonder voor accountants op vier deelterreinen. Cameravaardigheden, Klantgericht presenteren, Pitchen en Educatief presenteren. Presenteren kent een verscheidenheid aan invalshoeken. V&A heeft daarvoor trainingen ontwikkeld die je op dit vlak een forse stap verder kunnen helpen.

By Outhands on 17-8-2018 10:43

Met ingang van 1 september 2018 komt drs Cornelis Kramer RA ons team versterken. In zijn functie Senior consultant Vaktechniek en Compliance zal hij invulling geven aan het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen van samenstel- en controledossiers en zal hij voor accountantsorganisaties optreden als externe Compliance Officer. Ook zal hij vakinhoudelijke consultaties gaan verzorgen.

By Outhands on 12-7-2018 10:39

Met de zomer in het vooruitzicht is het een mooi moment om eens terug te blikken op het achterliggende jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Onderstaand volgt een snap shot. 

By Outhands on 27-3-2018 16:24

In het achterliggende jaar hebben we hard gewerkt aan het ontwikkelen van een platform voor E-Learning. In 2017 hebben we dit platform vooral achter de schermen aangeboden. Maar vanaf vandaag hebben we het genoegen om nu voor een breed publiek onze online catalogus beschikbaar te stellen. We hebben een mooie naam voor ons label gevonden dat perfect de mogelijkheden van onze E-learning laat zien: AAA Learning

 
By Outhands on 19-12-2017 12:38

Er is regelmatig sprake van ingrijpende gebeurtenissen in de wereld van accountants. Het is daarom belangrijk om mentaal fit te zijn dan wel te werken aan verbetering van je mentale fitheid. Mentaal fitte accountants zijn shockproof en kunnen actief keuzes blijven maken, in plaats van dat ze de indringende gebeurtenissen over zich heen laten komen en er overweldigd door raken. Mentale fitheid leidt tot hogere productiviteit en lager ziekteverzuim. In drie artikelen staan Yolanda Buchel, Sandra Kamp en Niels van Nieuw Amerongen stil bij het concept mentale fitheid.

By Outhands on 14-11-2017 11:33

Recent heeft Cedeo haar driejaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van onze trainingsactiviteiten uitgevoerd. Op basis daarvan heeft de NBA besloten de status “Erkende Onderwijsinstelling” voor V&A te verlengen. Met onze trainingsactiviteiten streven we er naar bij te dragen aan een structurele en duurzame kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep onder het motto: Elke dag een beetje beter.

 
By Outhands on 2-11-2017 13:00

We heten Vera Bik MSc (en binnenkort ook RA) hartelijk welkom bij V&A accountants-adviseurs. Zij zal zich hoofdzakelijk richten op de Voortgezette Educatie van Register- en andere Accountants. Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit de ontwikkeling van E-learning, Blended learning en klassikale trainingen. Naast haar werkzaamheden voor V&A is Vera Bik ook docent Financial Accounting Theory bij Nyenrode Business University. Daarmee zal Vera op meerdere fronten bijdragen aan onze missie om accountants (in opleiding) elke dag weer een beetje beter te maken.

By Outhands on 14-7-2017 13:00

Met ingang van 1 augustus 2017 zet collega Jaschenka van Hout haar loopbaan voort bij Flynth. Wij wensen haar alvast veel plezier en succes toe bij de nieuwe uitdagingen en bedanken haar voor de bijdrage die zij aan V&A heeft geleverd. Voor ons is het gelijk een passend moment om eens terug te blikken op het achterliggende jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Onderstaand volgt een snap shot.

By Outhands on 9-1-2017 14:08

De erkende onderwijsinstelling V&A is als eerste door de NBA geaccrediteerd voor de verplichte permanente educatie Frauderisicofactoren. Deze training hangt samen met maatregel 4.4 uit het rapport “In het publiek belang”. Vanuit het curriculum kent deze training de volgende speerpunten: 

By Outhands on 6-1-2017 14:54

Op 6 januari publiceerde Accountancy van Morgen ons slotartikel over Incidentmanagement. Incidentmanagement is een actueel onderwerp waarover in de literatuur nog niet zoveel is geschreven. We hopen met de serie te hebben bijgedragen aan je kennis op dit terrein.

By Outhands on 19-12-2016 15:50
Vandaag verscheen op de website van Accountancy van Morgen ons vierde artikel over Incidentmanagement. Dit artikel licht een tipje van de sluier op hoe een toezichthouder te werk gaat bij een incidentonderzoek. Maar ook welke maatregelen zij kan treffen. Belangrijk genoeg dus om goed voorbereid te zijn op een dergelijk onderzoek!
By Outhands on 13-12-2016 12:20

Dit thema behandelt de NBA in de Q4-editie van het tijdschrift De Accountant. Geert Dekker vroeg VAkdeskundigen Anton Dieleman RA (directeur Vaktechniek Mazars) en dr Niels van Nieuw Amerongen RA naar hun mening over dit thema in relatie tot het onderwerp Materialiteit. Een groot compliment aan Geert voor het toegankelijk beschrijven van een complex onderwerp! Lees meer in de bijlage. 

By Outhands on 8-12-2016 14:59

Op de website van accountancyvanmorgen is vandaag het derde blog over Incidentmanagement gepubliceerd. Dit keer belichten Annemarije Schoonbeek, Alex Boxum en Niels van Nieuw Amerongen het belang van oorzakenanalyse. Eerder schreef collega Marc-Jan Zwaneveld al een blog over oorzakenanalyse, maar nu belichten we het specifiek vanuit de invalshoek Incidentmanagement. Incidentmanagement is niet beperkt tot de cup of tea van de beleidsbepalers, maar goede oorzakenanalyse draagt enorm bij aan het lerend vermogen van de gehele organisatie. En dat raakt ook de missie van V&A: waar dat in ons vermogen ligt bij te dragen aan het verhogen van het lerende vermogen van de accountancysector.

By Outhands on 29-11-2016 13:50

Vorige week publiceerde Accountancyvanmorgen ons eerste blog over Incidentmanagement, een introductie op dit onderwerp. Vandaag volgt het tweede blog. Daarin belichten we het element Meldplicht. Het is belangrijk om te weten bij welk loket je moet zijn. Meer bewustwording op dit punt helpt je om je weg te vinden. Lees meer hierover in de bijlage.”

By Outhands on 24-11-2016 13:26

Twee weten meer dan één. Dat gezegde kennen we allemaal. Maar het in praktijk brengen is andere koek. Het zoeken van verbinding zit bij ons in de genen. Zo zijn in de achterliggende jaren verschillende vormen van samenwerking opgezet. Onder andere met specialist Steekproeven en data-analyse Paul van Batenburg, maar ook met gerespecteerde psychologen en gedragstrainers als Yolanda Buchel, Sandra Kamp en Ernest Ouwejan alsook met de specialist in presentatietechnieken Marco de Bruin. Wij putten energie uit de kennis die ontspruit uit dergelijke samenwerkingsvormen.

By Outhands on 12-9-2016 11:27

Met ingang van september is Marc-Jan Zwaneveld parttime verbonden aan de hogeschool Avans+. Voor de post HBO-opleiding ‘Accountancy Verkort’, een schakelprogramma richting de postbachelor AA, zal hij het vak Externe Verslaggeving II gaan geven. De afgelopen jaren heeft Marc-Jan veel kennis en ervaring opgedaan binnen het vakgebied Externe Verslaggeving, onder andere bij de vaktechnische bureaus van BakerTillyBerk en PwC en in de MKB controlepraktijk.

By Outhands on 1-9-2016 08:20

Onlangs hebben we een training verzorgd voor een kantoor dat binnenkort getoetst wordt door de toezichthouder. Dergelijke trainingen zijn V&A op het lijf geschreven. Dat blijkt ook wel uit de evaluaties: de deelnemers gaven ons een 9! Wat maakt een dergelijke training bijzonder?

By Outhands on 8-7-2016 08:17

We heten drs Jaschenka van Hout RA hartelijk welkom bij V&A accountants-adviseurs. Zij zal zich hoofdzakelijk richten op de compliance werkzaamheden voor accountantsorganisaties. Bij onder meer Deloitte en Flynth was zij werkzaam in meerdere funties, voor het laatst als (externe) accountant en als senior compliancemedewerker in de non-audit praktijk. Zij ontwikkelde zich hierbij tot specialist op het gebied van Wwft. Daarom is het weinig verrassend dat ze binnen V&A ook invulling gaat geven aan de Wwft compliance helpdesk. Zo worden accountants met haar hulp ook op dit specialistische terrein elke dag een beetje beter.

By Outhands on 6-7-2016 09:37

Vaak wordt gedacht dat de inhoud belangrijker is dan je presentatie. Steeds meer wordt duidelijk hoe belangrijk het aandeel van presentatie is in het rendement dat je bereikt. En rendement: dat kun je op verschillende manieren definiëren. Simpelweg, omdat je je in veel verschillende situaties presenteert. Met V&A hebben we deze diversiteit onderkend en daarop aansluitend een viertal specifieke trainingen ontwikkeld. Deze vier trainingen zijn toegespitst op de verschillende werksituaties van accountants: educatieve presentaties, klant presentaties, camera vaardigheden, en pitch vaardigheden. Zie voor meer informatie de bijgevoegde flyer. We verwachten in het najaar 2016 deze trainingen ook via open inschrijving te kunnen aanbieden. Houd onze website in de gaten!

 

 

By Outhands on 30-6-2016 15:00

In de Q2 editie van De Accountant verscheen een mooi artikel gecompileerd door Geert Dekker. Hij interviewde een aantal prominente vakliefhebbers in het hogere MKB segment, waaronder onze collega Alex Boxum. Het artikel illustreert op allerlei manieren dat regelgeving geen dode letter is, maar steeds om interpretatie en concrete toepassing vraagt. Dat maakt ons vak tot een prachtig vak, maar stimuleert ons ook elke dag weer om “haarscherp” te zijn. PKI zit wat dat betreft in onze genen, maar vraagt ook om dagelijkse oefening. Zodoende ontstaat herkenning van problematieken en dragen we (elke dag een beetje) bij aan de verdere ontwikkeling van het accountantsberoep.

By Outhands on 15-6-2016 13:02

Loopt u ook tegen uitdagingen aan op het gebied van compliance of vaktechniek, of kunt u vaktechnische ondersteuning gebruiken bij uw werkzaamheden en ter voorbereiding op een externe toetsing? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Wat kan V&A zoal betekenen?

Vorig jaar vierden wij ons 5-jarige jubileum. In de achterliggende jaren is een mooie klantenkring van accountantskantoren ontstaan: divers wat betreft omvang en gevarieerd wat betreft dienstverlening. In de kern hebben wij twee hoofdactiviteiten: Consulting en Training. 

By Outhands on 27-5-2016 11:24

Twee weken geleden schreven we over het onderwerp Functiescheiding, een speurtocht in de Controlestandaarden. Naar aanleiding daarvan kregen we diverse reacties. Een specifieke reactie betrof het verzoek om meer duidelijkheid te geven naar dit onderwerp in een meer internationale context. In het bijgevoegde artikel, dat ook verscheen in Accountancy van Morgen, lees je daarover meer. Reacties op of naar aanleiding van dit onderwerp zijn welkom op: info@vna-aa.nl.

By Outhands on 11-5-2016 08:51

Het onderwerp Functiescheiding is van groot belang bij het uitdenken van een effectieve controleaanpak. Tegelijk komen we tot de ontdekking dat het voor de  standard setters en toezichthouders in de accountancy een uitdaging is om dit onderwerp concreet te verankeren in wet- en regelgeving.

By Outhands on 24-3-2016 14:31

Regelmatig stelt de redactie van Accountant.nl acht vragen aan mensen die opvallen vanwege een nieuwe functie of een opmerkelijke switch. Deze maand werden de acht vragen gesteld aan Alex Boxum, hoofd Training en Compliance bij V&A. 

By Outhands on 5-1-2016 09:59

Met ingang van 1 februari 2016 treedt drs Alex Boxum RA EMITA als Hoofd Training en Compliance in dienst bij V&A accountants-adviseurs. Hieraan voorafgaand is Alex Hoofd Vaktechniek bij top 6-speler Flynth geweest en vervulde hij meer recent de omvattende functie van Compliance Officer voor zowel de Audit- als de overige praktijken van Flynth.

By Outhands on 12-10-2015 10:45

Een speciale uitgave van het Maandblad voor Accountancy & Bedrijfseconomie is gewijd aan de toepassing van data-analyse in de accountantscontrole. In het voorwoord geven Peter Eimers en Niels van Nieuw Amerongen een toelichting op de deelonderwerpen.

By Outhands on 5-6-2015 08:06

Met ingang van 1 september 2015 is Marc-Jan als senior consultant en trainer verbonden aan V&A accountants-adviseurs. Marc-Jan heeft brede ervaring opgedaan in de MKB controlepraktijken van PWC en Baker Tilly Berk.

By Outhands on 4-6-2015 10:45

Voor AA trainees (praktijkopleiding) organiseren we in het najaar weer de driedaagse training Communicatieve Beroepsvaardigheden. Deze training wordt verzorgd door zeer ervaren trainers. Deelnemers die de training eerder hebben gevolgd waren zeer enthousiast over deze training. 

By Outhands on 30-1-2015 14:06

 In de afrondingsfase van de controle spant het er om: de accountant heeft controleverschillen in de concept jaarrekening gevonden en hij gaat in gesprek met de cliënt over het al dan niet verwerken daarvan in de definitieve jaarrekening. Een vraag die daarbij opkomt, is in hoeverre de wijze van management ...

By Outhands on 10-11-2014 09:20

Cedeo heeft onze opleidingen recent diepgaand getoetst en een nieuwe erkenning voor drie jaar voorgesteld. Dit besluit is gebaseerd op een lovend onderzoeksrapport dat als einduitkomst “Resultaat 1”, de hoogst denkbare score, opleverde.

Deze uitkomst komt voor ons niet als een verrassing, omdat het aansluit op de terugkoppeling die we op elke training krijgen in de evaluatieformulieren. Natuurlijk zijn we wel blij over deze uitslag. In het bijzonder vanwege de terugkoppeling die de ondervraagde deelnemers gaven. 

By Outhands on 25-8-2014 08:14

In achterliggende jaren heeft Niels van Nieuw Amerongen in samenwerking met wetenschappelijke collega’s van Nyenrode Business Universiteit, Johannes Gutenberg University (Mainz, Duitsland) en Northeastern University (Boston, US) een onderzoek uitgevoerd onder niet-big 4 accountantskantoren in Nederland en Duitsland. Het leeuwendeel van de wetenschappelijke onderzoeken in accountantsland is gericht op de Big 4 kantoren, maar dit onderzoek richt zich specifiek op middelgrote en kleinere kantoren. 

By Outhands on 28-7-2014 10:17

De derde editie van het internationale studieboek Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing is gereed en binnenkort te bestellen. De derde editie van dit gerenommeerde studieboek is geschreven door de professoren Rick Hayes (California State University Los Angeles), Philip Wallage (KPMG, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam) en Hans Gortemaker (Erasmus Universiteit Rotterdam).

By Outhands on 26-6-2014 17:23

Specifieke ervaring (partnerervaring en industriespecialisatie) van de accountant leidt tot een conservatievere inschatting van de uitvoeringsmaterialiteit. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek dat werd uitgevoerd door Stephan van der Veeken MSc en dr Niels van Nieuw Amerongen RA. In beginsel leidt een lager niveau van uitvoeringsmaterialiteit tot een hogere kwaliteit van de audit. Immers, de accountant zou de audit met een hogere mate van diepgang moeten plannen en uitvoeren. Klik op de volgende link om de publicatie te downloaden. - MAB publicatie uitvoeringsmaterialiteit.pdf

By Outhands on 12-5-2014 08:46

Met ingang van 1 mei 2014 komt Ronald de Weerd ons compliance team versterken. We zijn daar vanzelfsprekend bijzonder content mee. Ronald deed ruime controle-ervaring op bij Ernst & Young in de MKB en not-for-profit sector. Sindsdien deelde hij deze ervaring als interim manager bij big4 en kleinere accountantsorganisaties, trad hij op als compliance officer en verzorgde hij kwaliteitsreviews bij accountantsorganisaties.

By Outhands on 20-3-2014 14:19

Met alle aandacht die we in onze blogs hebben besteed aan communicatie, zijn we blij te kunnen melden dat de NBA ons heeft geaccrediteerd voor Zeg Wat Je Ziet. Een mooie aanvulling op de accreditatie voor Dossiermentoring. Hiermee zijn we in staat uw organisatie een compleet aanbod voor het PE 2014 programma te kunnen doen. De praktijk van uw medewerkers staat centraal in onze training. Niet vanuit een vaktechnische bril, maar vanuit het perspectief van communicatie en persoonlijke groei van de medewerkers.

Nieuw verschenen boek

Nieuw Boek

Persoonlijke bespiegelingen van V&A Professionals (2019)

Bestel nu het boek!

Contact informatie

V&A
Jonckerweg 15
2201 DZ Noordwijk
Tel: 071 36 158 00
Meer contact  twitter